think fast and slow

Sản phẩm think fast and slow giá rẻ, uy tín, chất lượng: Thinking , Fast and Slow, Tư Duy Nhanh Và Chậm - Thinking fast and slow (Nhà tâm lý học từng đạt giải Nobel Kinh tế Daniel Kahneman) - Bản Quyền