Đánh Giá - Nhận Xét Từ Khách Hàng
0
0 nhận xét
0
0
0
0
0
Giá
69.000đ
338.000đ
Lượt bán
1
225
Công ty phát hành
Macmillan Education
Oxford University Press
Nhà xuất bản
MacMillan Publishers
Oxford University Press
Ngày xuất bản
2009-01-31 07:00:00
2012-10-01 00:00:00
ISBN-13
9780230722637
9780194737999
Kích thước
19.0 x 12.8 x 0.8
21.2 x 27.8 cm
Loại bìa
Paperback
Paperback
ISBN-10
0230722636
-