Điều khoản sử dụng Mua Sách - muasach.net

Chào mừng các bạn đến với muasach.net

Cảm ơn bạn đã truy cập muasach.net, website được sở hữu bởi Mua Sách. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”). Quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Website. Bạn hãy đọc các Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng các dịch vụ của muasach.net.

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của website, bạn chấp nhận, đồng ý và tuân thủ các điều khoản sử dụng của muasach.net dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của muasach.net hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng muasach.net.

2. Truy cập và sử dụng.

muasach.net bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà website cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của muasach.net mà không cần báo trước.

muasach.net cung cấp miễn phí thông tin đến mọi người. Không được truy cập trái phép vào các trang không công khai, bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi của bạn bị nghi ngờ là sai phạm.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của muasach.net cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên muasach.net ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu muasach.net, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của muasach.net. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên muasach.net không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với muasach.net.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của muasach.net cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của muasach.net cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Liên hệ của muasach.net sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào đến website, bạn cấp cho website quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi. Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho muasach.net. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. muasach.net không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và thi hành

muasach.net có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của website; thực hiện các sửa đổi mà muasach.net cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ muasach.net cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

8. Tiêu chuẩn Nội dung

Nội dung trên website được cập nhật liên tục từ trang website chính thức của các sàn thường mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada,... Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác cũng như trách nhiệm về các nội dung này.

9. Vi phạm bản quyền

muasach.net coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên muasach.net vi phạm bản quyền của bạn. Bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của muasach.net bằng cách gửi thông báo cho website qua email info{{ $short_url }}.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của muasach.net được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. muasach.net Có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website muasach.net có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào. Và muasach.net không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Tất cả thông tin công bố trên muasach.net được cung cấp bởi các bên thứ ba. muasach.net từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên muasach.net. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên muasach.net.

11. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng muasach.net không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, muasach.net sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của muasach.net.

Sửa đổi lần cuối: Ngày 16 tháng 01 năm 2023

Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ qua email: info{{ $short_url }}